Restvärden och Prognoser

Ta kontakt med oss


Restvärden och prognoser

Noggranna och transparenta beräkningar

Att beräkna rätt värde på en bil idag eller om 6 år är en stor utmaning men är oerhört viktigt för att våra kunder kan försäkra sig om långsiktig lönsamhet.

Vi hjälper alla aktörer inom bilbranschen som t.ex. tillverkare, generalagenter/importörer med analyser och prognoser över vad bilens framtida restvärde förväntas att bli. Vi gör analyser både på befintliga produkter och vid nylanseringar.

För våra kunder inom bank och finans används våra tjänster för att beräkna riskavsättningar på vagnparker. Då vi är ett globalt företag har vi även tillgång till internationell expertis för våra prognoser.

 • Fördelar

  • Våra prognoser och restvärden ger underlag för riskavsättningar, prissättning, konkurrentanalyser och marknadspositionering till våra kunder.
  • Vi gör restvärdesprognoser både på hela lager och på fordonsnivå.
  • Vår marknadsstatistik över begagnatprisutveckling ger möjlighet
   till anpassade marknadsanalyser.
  • Erfarenheter och kunskap från den europeiska marknaden gör att vi kan följa
   trender och förändringar som kan påverka den svenska marknaden.
 • Egenskaper

  • Kontinuerlig uppföljning och stabila processer säkerställer våra värden.
  • Vi lämnar framtida värden upp till 60 månader och 15 000 mil.
  • Våra restvärdesprognoser uppdateras månatligen.
  • Vi kan leverera data i olika format eller via webbtjänst.
  • Våra prognoser täcker både personbilar och lätta lastbilar.