Dieselgaterapport

Ta kontakt med oss

Dieselgaterapport

Marknadseffekten efter Volkswagen dieselskandalen.

Autovista och EurotaxGlass's har tagit fram en rapport som visar effekterna av Volkswagens utsläppsskandal, genom att använda dagliga marknadsobservationer och jämföra dessa mot Autovista Spotpris. Skandalen kom till känna den 17 september 2015 och vi vill med rapporten se om priserna ändras efter detta datum.


Diagram från Dieselrapporten

Vill du ta del av denna rapporten? Kontakta oss på info@autovista.se för mer information om denna produkt.