Våra värden

Vi skapar transparens i en global och föränderlig fordonsmarknad genom att förse våra kunder med faktabaserad information som underlag för affärskritiska beslut. Det här gör vi genom en kombination av information som finns i våra program- och systemapplikationer och genom våra konsultativa tjänster från våra experter, lokalt och globalt.

Våra värdegrunder:

  • Kvalitet - Den information vi levererar till våra kunder skall vara korrekt, transparent, komplett och levereras i rätt tidpunkt. Vi försäkrar att vi alltid levererar tydliga, pålitliga och relevanta data med hög kvalitet i både data och produkter. 
  • Transparens - Vår data skall vara transparent så att våra kunder med hjälp av våra produkter och data skall  få den information och insikt som behövs för att skapa lönsamma affärsbeslut.
  • Oberoende - Vi är oberoende, objektiva och opartiska. Vi arbetar bara med fakta och är övertygade att det vi levererar är till nytta för våra kunder. Vi är opartiska och neutrala I vår expertis.
  • Innovativa - Vi slår oss inte till ro, Vi utmanar oss själva för att utveckla nya och praktiska lösningar för våra kunders behov. Vi strävar efter att vara först med att utveckla nya idéer och lösningar som kan ge nya perspektiv på marknaden.
  • Tydliga - Vi ska vara tydliga och okomplicerade I allt vi gör och hur vi kommunicerar med våra kunder. Vi har en enkel och rak inställning till våra produkter och tjänster, ett förhållningssätt som vi även har till våra kunder.