Vår data

Pålitlig och korrekt data är förutsättningen för att vi ska kunna förse våra kunder med beslutsunderlag och insikt som ligger till grund för dagliga affärsbeslut. Vi samlar på årsbasis in information om över 320.000 inköps- och försäljningshändelser (inköpspriser, begärda priser, försäljningspriser, försäljningstidpunkter) och vi tar hänsyn till var i landet bilarna har sålts. Våra prisrekommendationer baseras både på noggrann statistisk modulering, marknadsobservationer och egna analyser från vårt team av experter som kontinuerligt följer vad som sker på vår lokala marknad. 

Vi levererar värden som tar hänsyn till körsträcka, regionala skillnader och olika utrustningar på bilen. I vårt team finns sju av bilbranschens statistikproffs som tillsammans med vårt lokala team av experter gör oss unika på den svenska marknaden.

Genom våra databaser har vi möjlighet att inte bara leverera aktuella värden som är affärskritiska för våra kunders beslut för prissättning av begagnade bilar utan vi har även verktyg och data så att vi kan leverera både framtida prognoser och en stor mängd bildata som våra kunder behöver i sin verksamhet, oavsett om de är bilhandlare, försäkringsbolag, finansbolag, tillverkare importörer.eller tillhandahåller webtjänster eller till interna system. Arbetar du även internationellt och behöver data, information, nätverk eller kunskap inom fordonssektorn, ta kontakt med oss så kopplar vi ihop dig med rätt personer i rätt land.