Integritetspolicy

Informationen på denna webbplats lämnas endast i allmänt informationssyfte. Informationen lämnas av Autovista Inter-Global AB. Vi eftersträvar att informationen alltid ska vara uppdaterad och riktig men vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik på webbplatsen är tillförlitliga, lämpliga eller tillgängliga för något specifikt ändamål. Du använder informationen helt och hållet på din egen risk.

Vi ansvarar inte för någon skada eller förlust, såsom indirekt skada eller följdskada, skada till följd av förlorade data eller utebliven vinst, som uppkommer till följd av eller i samband med användning av denna webbplats.

På denna webbplats finns det länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av Autovista Inter-Global AB. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers karaktär, innehåll eller tillgänglighet. Länkarna utgör ingen rekommendation och innebär inte att vi delar de åsikter som framförs på dessa webbplatser.

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska ha hög tillgänglighet och smidig funktion. Autovista Inter-Global AB påtar sig dock inte något ansvar och har inte något skadeståndsansvar om webbplatsen av någon orsak tillfälligt inte skulle vara tillgänglig.

 

Integritetspolicy
Autovista Inter-Global AB, Strandbergsgatan 61, 3tr, 112 51, Stockholm, Sverige, anstränger sig för att skydda din integritet. Integritetspolicyn förklarar hur Autovista Inter-Global AB använder och skyddar de uppgifter som Autovista Inter-Global AB sparar om dig, hur du kan begära att Autovista Inter-Global AB begränsar användningen av uppgifterna och vilka rutiner Autovista Inter-Global AB har för att skydda din integritet.

 

1. Uppfyllande av tillämplig lagstiftning om dataskydd

Autovista Inter-Global AB förbinder sig att uppfylla alla tillämpliga lagar om dataskydd och har nödvändiga rutiner för att skydda de uppgifter du lämnar till Autovista Inter-Global AB online. 

2. Information som sparas och hur den används

Du kan surfa anonymt på Autovista Inter-Global ABs webbplats eftersom inga personuppgifter (namn, adress, e-postadress etc.) sparas om du inte registrerar dig på webbplatsen. Däremot sparar Autovista Inter-Global AB viss grundläggande teknisk information (inklusive IP-adress) och vissa avidentifierade uppgifter såsom exempelvis klicksekvenser. Dessa data används för att analysera hur du använder webbplatsen och för att skräddarsy reklam och reklamerbjudanden (se även under "Reklam" nedan). Autovista Inter-Global AB sammanställer icke-personlig information om användningen av webbplatsen för statistiska ändamål men ingen sådan information görs tillgänglig för andra användare av webbplatsen.

3. Registrering och användning av dina personuppgifter

När du registrerar dig på webbplatsens registrerings- och inställningssida sparas dina personuppgifter. Uppgifterna används för automatisk ifyllning av dina uppgifter i olika formulär som förbättrar din upplevelse vid besök på Autovista Inter-Global ABs webbplats. Utan ditt medgivande kommer uppgifterna inte att lämnas ut till tredje part annat än i den omfattning som är tillåten/krävs enligt lag eller om Autovista Inter-Global AB upptäckt att webbplatsen missbrukas eller används i strid mot villkoren. Om du medger att Autovista Inter-Global AB använder dina personuppgifter kommer uppgifterna att behandlas med iakttagande av största omsorg om din integritet. Uppgifterna blir Autovista Inter-Global ABs egendom.

4. Uppgifter som lämnas ut till tredje part och tjänsteleverantörer 

Denna integritetspolicy gäller endast för Autovista Inter-Global ABs webbplats. Ett antal länkar på webbplatsen öppnar nya fönster med webbplatser som drivs av andra aktörer. Autovista Inter-Global AB kan inte hållas ansvarig för dessa länkar och webbplatser eller för åtgärder som vidtas av utomstående tjänsteleverantörer. Dessa utomstående webbplatser kan spara dina personuppgifter och kan använda dessa tillsammans med eller fristående från innehållet på Autovista Inter-Global ABs webbplats. Innan du lämnar ut dina personuppgifter på en utomstående webbplats som är länkad till Autovista Inter-Global ABs webbplats eller på annat sätt använder dess innehåll bör du noga läsa den utomstående webbplatsens integritetspolicy.

5. Cookies

För att Autovista Inter-Global ABs webbplats ska fungera bra måste du ha din webbläsare inställd så att den godkänner cookies. En cookie är en liten fil som webbplatsen kan sända till din webbläsare, vilken sedan kan lagra den på din dators hårddisk. Cookies gör att Autovista Inter-Global AB kan analysera webbtrafiken och se vilka delar av webbplatsen som är populärast. Cookies gör också att Autovista Inter-Global AB kan förbättra webbplatsens användarvänlighet genom att Autovista Inter-Global AB kan spara alla uppgifter om registrering eller lösenord så att du inte behöver logga in varje gång du besöker Autovista Inter-Global ABs webbplats. Cookien lagras i din dator och används bara när du går in på Autovista Inter-Global ABs webbplats. Oaktat ovanstående är du inte tvungen att godkänna cookies och du bör läsa den information du fick med din webbläsare om hur du ställer in din webbläsare så att den talar om när du tar emot en cookie och ger dig möjlighet att godkänna eller avvisa cookien. De enda uppgifter om dig som skickas av våra cookies är hur du använder Autovista Inter-Global ABs webbplats.

6. Reklam

Reklam från utomstående annonsörer förekommer på alla sidor på Autovista Inter-Global ABs webbplats. Vissa annonser kan begära uppgifter direkt från dig eller länka dig vidare till webbplatser som begär personuppgifter. Vidare kan utomstående annonsörer lagra eller använda sina egna cookies i din dator för att spara och använda information om dina besök på Autovista Inter-Global ABs webbplats och andra webbplatser, till exempel för att skicka dig reklam om olika tjänster som kan intressera dig. Autovista Inter-Global AB har inte någon kontroll över sina annonsörers registrering av data eller integritetspolicyer. Du bör därför noga granska den integritetspolicy som tillämpas av varje bolag som annonserar på Autovista Inter-Global ABs webbplats innan du lämnar ut några personuppgifter. 

Autovista Inter-Global AB delar också information om användarna av webbplatsen med noga utvalda utomstående reklamföretag som utvalts av Autovista Inter-Global AB för riktade banner-annonser på Autovista Inter-Global ABs webbplats och andra webbplatser. Autovista Inter-Global AB och utomstående reklamföretag noterar därför vissa av de sidor som besöks på Autovista Inter-Global ABs webbplats genom användning av pixeltaggar (även kallade "clear gifs"). Autovista Inter-Global AB kommer dock inte att överföra några identifierbara uppgifter om dig till sådana utomstående reklamföretag. 

7. Uppdateringar

Som kund till Autovista Inter-Global AB kommer du att få meddelanden och nyheter om andra tjänster som är tillgängliga från Autovista Inter-Global AB. Om du inte vill ha sådana meddelanden och uppdateringar ska du skicka ett meddelande till Autovista Inter-Global AB på nedanstående adress med ordet "unsubscribe" i meddelandets rubrik. Ange till vilken eller vilka e-postadresser du inte vill ha fler meddelanden. Begäran om att en utomstående part ska sluta att sända reklammeddelanden ska skickas direkt till den utomstående parten. 

8. Uppdatering av dina personuppgifter

Om någon uppgift du lämnat till Autovista Inter-Global AB ändras, till exempel om du ändrar din e-postadress eller om du vill ta bort dina personuppgifter, ska du meddela Autovista Inter-Global AB genom att skicka ett meddelande till info@autovista.se

9. Ändringar

Om Autovista Inter-Global AB gör några större ändringar i sin integritetspolicy kommer ändringarna att publiceras på denna sida och ett meddelande kommer att läggas upp på varje sida på webbplatsen, så att du alltid känner till vilken information Autovista Inter-Global AB sparar och hur den används. Om du fortsätter att använda tjänsterna innebär det att du godkänner ändringarna.

10. Så här kontaktar du Autovista 

Autovista Inter-Global AB vill höra din åsikt om webbplatsen och om vår integritetspolicy. Om du har några frågor eller kommentarer till Autovista Inter-Global AB kan du skicka ett meddelande till info@autovista.se eller kontakta oss på följande adress:

 

Autovista Inter-Global AB
Strandbergsgatan 61, 3tr
112 51 Stockholm
Sverige

Tel: +46 (0) 8 564 354 70