Fleet och Finans

Fleet och Finans

Uppföljning av aktuella värden och beräkning av framtida värden är kritiska parametrar vid beräkning av riskavsättningar och prognoser. Vi har verktygen och lösningar som ger dig möjlighet att få en kontinuerlig uppföljning och kontroll på dina risker oavsett om du vill värdera hela eller delar av din portfölj.

Vi erbjuder:

 • Värdering av leasing- och kreditportföljer både med avseende på aktuella och framtida värden.
 • Beräkning av framtida värden för enstaka eller många bilar vid t ex TCO beräkningar eller nya modeller på marknaden.
 • Analyser och prognoser för t ex olika drivmedel, märkes- och modelltyp etc

Ta kontakt med oss redan idag så går vi tillsammans igenom de behov du har och de lösningar vi kan erbjuda både på svensk och internationell marknad.


Värderingsintyg vid utköp av företagsägd bil

Om företag skall sälja en företagsbil eller leasingbil till den anställde måste bilens värderas för att inte arbetsgivaren skall belastas med sociala avgifter, och den anställde inte ska förmånsbeskattas. Vi erbjuder för dessa fall vår tjänst ”Bilvärderingintyg". Här värderas ett företagsägt eller leasat fordon som t ex efter leasingperiodens slut skall vidareförsäljas till en anställd.

Vårt värderingsintyg skapar en trygghet för alla parter då vi är en oberoende part. Vi kan även tillhandahålla ett aktuellt värde vid vidareförsäljning eller byte hos extern part. Vår värdering sker via det värderingsformulär som ifylles och sändes till oss, se nedan 

Våra produkter till Fleet & Finans

 • Stockvärdering

  Våra prognoser och restvärden ger underlag för riskavsättningar, prissättning, konkurrentanalyser och marknadspositionering till våra kunder.

  Läs mer…
  Stockvärdering image
 • Webbtjänster

  Vinn fler kunder genom oss

  Läs mer…
  Webbtjänster image